Stein Hervik

Telefon: +47 916 55 761
E-post: sh@advjohnsrud.no


  • Arbeidsrett
  • Selskapsrett
  • Kontraktsrett
  • Internasjonale kontrakter
  • Kjøp og salg av virksomheter
  • Fusjoner, fisjoner og kapitalforhøyelser
  • Offentlige anskaffelser
  • Husleie
  • Stiftelser
  • Styreverv

2008        Advokatbevilling

1998        Juridisk embetseksamen

1998       Spesialfag i Arbeidsrett

1995       Spesialfag i internasjonal rett:

2012 –                     Partner i Advokatfirmaet Johnsrud & Co AS

2008-2012              Advokat i Advokatfirmaet Johnsrud & Co AS

2006-2008              Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Johnsrud & Co AS

2003-2006              Seniorrådgiver i Forsvarsdepartementet, juridisk seksjon

2001-2003              Rådgiver i Forsvarsdepartementet, juridisk seksjon

1999-2001              Førstekonsulent i Forsvarsdepartementet, juridisk seksjon

1998-1999              Rådgiver i Stavanger kommune, eiendomsavdelingen

2018-02-01T11:04:56+00:00