Hans Bogsti

Telefon: +47 952 91 678
E-post: hb@advjohnsrud.no


  • Ansatt i 2011
  • Konkurs/insolvens,
  • Restrukturering
  • Selskapsrett
  • Kontraktsrett
  • Arverett

2005        Advokatbevilling

2002        Juridisk embetseksamen

2002       Spesialfag i Selskapsrett

2002       Hovedoppgave om OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper

 

2010 –                     Partner i Advokatfirmaet Johnsrud & Co AS

2005-2010              Partner i Advokatfirmaet Kristensen, Bogsti og Nordby

2003-2005              Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Kristensen & Co

2002                       Trainée, UN Headquarter, New York

2018-02-01T11:10:14+00:00