Gry Helen Staangstad

Telefon: +47 62 55 02 00
E-post:gry@advjohnsrud.no


  • Utleie/overdragelse av fast eiendom
  • Kontraktutforming
  • Tinglysing
  • Dødsbo
  • Selskapsstiftelse/endringer
  • Utarbeidelse av utdrag
  • Administrative oppgaver

2004
Advokatassistent DNA

2010
Medhjelper og medhjelper oppgjør for eiendomsmegleroppdrag

Sekretær 1978-1984

2018-02-01T11:11:26+00:00