Lene Bergum Pettersson

Telefon: +47 986 30 564
E-post:lbp@advjohnsrud.no


 • Fast bostyrer ved Gjøvik tingrett
 • Konkurs/insolvens
 • Tvangsfullbyrdelse, Kontraktsrett
 • Fast eiendoms rettsforhold
 • Plan- og bygningsrett
 • Kommunal- og forvaltningsrett
 • Arbeidsrett
 • Husleie
 • Vergemål
 • Familie
 • Arv og skifte
 • Forbrukerrettslige spørsmål

2012
Advokatbevilling

2002
Juridisk embetseksamen

2002
Spesialfag i Arbeidsrett

1997
Kriminologi grunnfag

2015 –
Advokat i Advokatfirmaet Johnsrud & Co AS

2013-2015
Rådgiver i Direktoratet for byggkvalitet

2011-2013
Rådgiver i Gjøvik kommune

2010-2011
Politifullmektig i Vestoppland politidistrikt

2007-2009
Fast formann i Gjøvik overformynderi

2006-2013
Rådgiver i Gjøvik kommune

2002-2006
Rådgiver i Utlendingsnemnda

2017-01-16T16:03:57+00:00