Silje Aasvang

Silje

Telefon: +47 909 17 598
E-post: saa@advjohnsrud.no


  • Selskapsrett
  • Kontraktsrett,
  • Fast eiendoms rettsforhold
  • Arv og skifte
  • Immaterialrett
  • Arbeidsrett

2012
Master i rettsvitenskap, UIB

Masteroppgave:
Plikten til å opplyse om og fremlegge bevis i voldgiftssaker

Valgemner:
Selskapsrett, markedsføringsrett og kjennetegnsrett.

2013
Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Johnsrud & Co AS

2012-2013
Stipendiat og Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Wiersholm AS

2017-01-16T16:01:32+00:00