Loading...

Salg av landbrukseiendommer, boliger og fritidseiendommer

Linkene under vil ta deg med til finn.no

SJELDEN MULIGHET!

Stor velholdt landbrukseiendom med betydelig ressursgrunnlag

Loading...

Prisantydning
102 000 000,-

Verditakst: 102 000 000,-

Informasjon

Storelvdalsveien 3551 og 3776, 2480 Koppang
Type lokale: Gårdsbruk/Småbruk
Areal: 6221 – 7643 m²
Tomteareal: 61 780 000 m²
Byggeår: 1788

Kontakt

Advokatfirmaet Johnsrud & Co AS
Advokat Pål Johnsrud

Visning
Ta kontakt pr telefon eller fyll ut vårt kontaktskjema  for å avtale visning
Telefon: 62 55 02 00
Fax: 62 55 02 02

Fasiliteter

  • Bredbåndstilknytning
  • Garasje/P-plass

Beskrivelse

Velkommen til Gammelstu Stai Gård med Hirkjølen skog og Seljordet gård. Eiendommene består av 3 deler som selges samlet eller delt.
Til tross for en godt utviklet og etablert drift bygget på et betydelig ressursgrunnlag som finnes på eiendommene, er det også et stort potensiale for videre utvikling av eksempelvis gårdsturisme og vannkilder. Med eiendom av slik karakter er det kun fantasien som setter grenser.

I dag drives gårdsbruket med skog, jakt, utleie av hytter og seter, gårdshotell, slakteri og pølsemakeri samt jordbruk i form av ammekyr og slaktegrisproduksjon. I verdivurderingen er besetningen holdt utenom, men det er ønskelig at den kjøpes med, men ingen forutsetning.

Det er sjelden at en privat landbrukseiendom i denne størrelsen legges ut på markedet i Norge. Hvis denne unike muligheten er av interesse, så ta en nærmere titt på beskrivelsen av hva disse eiendommene kan tilby under, og drøm deg bort i denne skatten av en landsbrukseiendom.

Adkomst

Gårdene ligger langs riksveg 3, som er den raskeste og beste hovedveien mellom Oslo og Trondheim, i Hedmark fylke.

Beliggenhet

Eiendommene ligger usjenert til i Stor-Elvdal kommune, midt i Østerdalen mellom Oslo og Trondheim. Ingen gjenboere. Kommunesenteret Koppang ligger 17 km fra gården Gammelstu Stai og ca 15 km fra Seljordet. Der er det skoler, barnehager, legekontor, kafeer, hotell, forretninger, vinmonopol, bank, m.m. Kommunen har full barnehagedekning, et godt skoletilbud og et mangfold av varierte fritidsmuligheter som gir gode oppvektsvilkår. Kommunen har også videregående skole og huser en av Høgskolen i Innlandets avdelinger, Evenstad, med ledende forskning og studietilbud innen skog- og utmarksfag.

Området er preget av flott natur med skog, fjell, sjøer og elver som innbyr til jakt, fiske og friluftsliv. Det er gode rekreasjonsmuligheter i umiddelbar nærhet til eiendommen, med mer enn 500 km oppkjørte langrennsløyper på vinterstid, og gode sykkelstier på sommerstid.

Det er 177 km til Oslo Lufthavn Gardemoen, Rondane nasjonalpark 119 km, Rena skiresort 45 km og Renåfjellet skiresort 43 km. Både Rørosbanen og riksveg 3 går gjennom kommunen. Det er god vegforbindelse til Gudbransdalen over Venabydsfjellet vinterstid, og også Birkebeinereien og Friisveien sommerstid.

Standard

Gammelstu Stai

Gammelstu Stai er en gammel slektsgård i 13. generasjon, og i hht til bygdeboka den opprinnelige og dermed den eldste av Stai-gårdene. Gårdens historie og eiendeler har blitt godt ivaretatt, med eldste bygning fra år 1620 (stabbur), samtidig som det er investert i nybygg for å imøtekomme dagens produksjonskrav, med nyeste driftsbygning fra 2005 til ammekyr og gris.  Gårdstunet består av våningshus (BTA 333 m2), Østerdalsstua (BTA 348 m2, dagens hovedbygning), bubygningen (BTA 810 m2, gårdshotell og pølsemakeri), låve med verksted (BTA 1580 m2), isolert fjøs/lager (BTA 324 m2), redskapshus (BTA 240 m2), garasje (BTA 170 m2), bakststue (BTA 64 m2), to stabbur (BTA 44 m2 og 120 m2) og moderne fjøs (BTA 1559 m2). Bygningsmassen er normalt og godt vedlikeholdt, flere bygg er fullrestaurert, men hvor originale detaljer er bevart.

Til eiendommen hører Gåla seter, i alt 3 bygninger (BTA 310 m2, 104 m2 og 65 m2) + fjøs (BTA 150 m2), i tillegg til 6 jakt og fritidshytter (se nærmere beskrivelse i salgsprospektet). Det finnes to vannkilder på eiendommen, med rent og friskt vann klare til utvikling.
Setervollen ligger på fjellet 16 km vest for gården. Seterhuset Gammelstu er fullisolert, og egner seg like godt vinterstid som sommerstid. Her kan man nyte avslappende dager i naturskjønne omgivelser, med mulighet for aktive utflukter da området byr på 15 merkede stier på barmark, og flere skiløyper i vinterhalvåret. Setervollen brukes også aktivt i dyreholdet, og gården har betydelige beiteretter på Gåla i Samdalen og i Imsdalen.

Eiendommens areal på 33395 daa fordeler seg med 240 daa jord, 32988 daa skog og mark, 154 daa innmarksbeite/overflatedyrket og 13 daa annet. Jordveien Gammelstu er helt flat med lite stein. Størstedelen av jorda egner seg for potetland om man ønsker å benytte seg av disse ressursene. Ellers nyttes områdene til gressproduksjon og i ammekyrdriften.

Det er store skog- og utmarksressurser som ved siden av aktivt skogbruk også inviterer til fantastiske natur- og jaktopplevelser. Skogen er drevet etter bærekraftprinsipper, planting og ungskogpleie er utført. Oppdatert digital skogplan, Allma, foreligger. God dekning av skogsbil- og traktorveier.

For video av eiendommen se lenken til høyre for overskriften «fasiliteter».

Hirkjølen skog

Dette er en ren skogeiendom uten bebyggelse ved Atna, ca 50 km nord for gåden Gammelstu Stai. Det er god veidekning mellom eiendommene.

Området er berørt av Ledsageren naturvernområde. Av totalt skogsareal på 11796 daa, utgjør 3414 daa vernet område, som er underlagt restriksjoner. Eiendomsretten og jaktretten er imidlertid beholdt for hele arealet. Det er godkjent 4 jakttårn på strategiske steder på eiendommen som er berørt av vernet.  6009 daa aktivt skogdriftareal.

På Hirkjølen, mellom Gråvola og Ledsageren, er det en rekke fangstgroper. I samarbeid med Atndalen utmarksområde disponeres jaktfeltet Gråvola, ca 12000 daa, som er kjent som det beste jaktfeltet i området. Der finnes alt fra myrer til høyfjell. Kjeden med gamle fangstgroper viser at selv fra gammelt av er dette et godt jaktområde. Elg, rein, hjort, rådyr, storfugl, rype og hare kan jaktes.

Seljordet Gård

Gården ligger 2,5 km fra Gammelstu Stai gård i retning Koppang. Dette er en flott landbrukseiendom med et betydelig ressursgrunnlag, som drives i samdrift med Gammelstu Stai. Gårdstunet består av våningshus (BTA 532 m2), bakststua (BTA 170 m2, kårbolig), låve med fjøs (BTA 373 m2), redskapshus med verksted (BTA 252 m2), rødhuset ved egga (BTA 25 m2), låven på jordet (BTA 70 m2) og et brønnhus. Bygningsmassen er normalt til godt vedlikeholdt, og flere bygg er fullrestaurert. Se nærmere beskrivelse i salgsprospektet. Det er også 6 jakt- og fritidsbuer strategisk plassert på eiendommen som brukes til utleie. Det er varierende størrelse på bygningene, størsteparten er i god stand. Flere av hyttene ligger helt nede ved elven Imsa, i idylliske omgivelser. Her er det også mulighet for fiske.

Eiendommens areal på 16589 daa fordeler seg med 80 daa jord, 16451 daa skog og mark, 26 daa innmarksbeite/overflatedyrket og 32 da annet. Store skog- og utmarksressurser legger grunnlaget for et aktivt skogbruk, og inviterer også til fantastiske natur- og jaktopplevelser. Skogen er drevet etter bærekraftprinsipper, planting og ungskogpleie er utført, og det foreligger oppdatert digital skogplan, Allma. Det er god dekning av skogsbil- og traktorveier.
I dag drives jordveien sammen med Gammelstu Stai.  Disse gårdene har også i samarbeid 2 jaktfelt i Imsdalen, hvorav det største er ca 32000 daa og strekker seg fra Nybrua og innover Imsdalen på begge sider av elven Imsa og helt opp til fjellet. Dette feltet er kjent for å være ett av Norges 3 beste jaktfelt. Det andre jaktfeltet er ca 9000 daa og ligger nærmere gården, på nordsiden av elven Imsa og opp mot fjellet. I tillegg er det et lite jaktfelt på ca 2800 daa ved Nybrua. Med arealer av denne størrelsen vil det være mulighet for fantastiske jaktopplevelser, hvor man kan utøve alle typer jakt. Jaktområdet egner seg spesielt godt til løshund-jakt, som gir en utrolig opplevelse gjennom smarbeidet med hunden. Gammelstu-setra er et knutepunkt i organiseringen av jakta, og lager en flott ramme rundt jegerne.

I forbindelse med kommende breddeutvidelse av riksveg 3 har Statens vegvesen skissert at driftssenteret på Seljordet vil bli sterkt berørt. Det er ukjent når det skjer.

Til sammen er de tre eiendommenes areal på 61780 daa, hvorav 8 daa fra Gammelstu og 51 daa fra Seljordet, ikke er inkludert i salget.

Regulering

Eiendommen ligger i LNF-område med stort innslag av skog og spredt gårdsbebyggelse med dyrket mark. Utsnitt av reguleringsplan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henveldese til megler.

Komplett prospekt

Komplett prospekt med verdivurdering fås ved henvendelse til megler. Denne annonsen er kun et utdrag av prospektets opplysninger og alle interessenter må sette seg godt inn i alle opplysninger i prospektet.

På generelt grunnlag oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen grundig, gjerne i samråd med fagkyndig samarbeidspartner.

Diverse

Eiendommene er konsesjonspliktig og det hviler odel på eiendommene. Løsningsretter er frafalt ved salg av eiendommen.

Omkostninger

Kjøper dekker konsesjonsgebyr, dokumentavgift på 2,5 % av kjøpesummen, tinglysingsgebyr kr. 525 og tinglysingsgebyr kr. 525 for hvert pantedokument.
Selger dekker utgifter til megler, begrenset til 1.25 %

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 430
Gårdsnr: 12
Bruksnr: 6

Gårdsnr: 14
Bruksnr: 53

Gårdsnr: 12
Bruksnr: 11

Bestill prospekt

    Jeg ønsker å få tilsendt prospekt digitalt via WEETRANSFER (obligatorisk)

    Bilder