FAST EIENDOM OG LANDBRUK

 

Vårt firma yter bistand til grunneiere, utbyggere, utleiere og andre eiendomsaktører med rådgivning, forhandlinger og tvisteløsning innenfor følgende områder:

  •  Utbyggingsprosjekter
  • Kjøp/salg av landbrukseiendom og annen eiendom
  • Generasjonsskifter
  • Odel
  • Ekspropriasjon
  • Jordskifte
  • Leiekontrakter
  • Forurensningsproblematikk
  • Utslippstillatelser

ANDRE FAGOMRÅDER

Forretningsjuss

Forretningsjuss

Les mer her..

Fast eiendom og Landbruk

Fast eiendom og Landbruk

Les mer her…

Personjuss

Personjuss

Les mer her…

TA KONTAKT

Del siden med andre!