PERSONJUSS2017-01-13T21:04:40+00:00

PERSONJUSS

 

Vi bistår privatklienter med rådgivning og tvisteløsning innenfor særlig følgende juridiske fagfelt:

  • Testamenter og skifte av dødsbo
  • Ektepakter, samboeravtaler og bistand ifm skilsmisser/samlivsbrudd
  • Arbeidsforhold, herunder oppsigelser, varslingssaker og mobbing/trakassering
  • Forbrukerrettslige spørsmål, herunder oppføring av bolig
  • Kjøp og salg av eiendom
  • Husleieforhold
  • Klage på forvaltningsvedtak

Les våre alminnelige betingelser for oppdrag

ANDRE FAGOMRÅDER

Forretningsjuss
<>

Forretningsjuss

Les mer her..

Fast eiendom og Landbruk

Fast eiendom og Landbruk

Les mer her…

Personjuss
<>

Personjuss

Les mer her…

TA KONTAKT