FORRETNINGSJUSS2017-01-13T21:03:31+00:00

FORRETNINGSJUSS

Vi bistår små, mellomstore og større virksomheter med både rådgivning, forhandlinger og tvisteløsning innenfor følgende juridiske fagfelt:

 • Kontraktsrett, herunder også internasjonale avtaler
 • Selskapsrett, herunder selskapsetablering, aksjonæravtaler, fusjon/fisjon og kapitalforhøyelse
 • Kjøp og salg av virksomheter, herunder eiendomsselskaper
 • Skatt og avgift
 • Konkurs/insolvens
 • Restrukturering
 • Arbeidsrett, herunder bl.a. nedbemanningsprosesser, personalsaker og varslingssaker
 • Immaterialrett
 • Offentlige anskaffelser
 • Konkurranserett
 • Utleie av næringseiendom
 • Entrepriserett
 • Stiftelser

Våre advokater tar også på seg styreverv i aksjeselskaper og andre foretaksformer

Les våre alminnelige betingelser for oppdrag

ANDRE FAGOMRÅDER

Forretningsjuss
<>

Forretningsjuss

Les mer her..

Fast eiendom og Landbruk

Fast eiendom og Landbruk

Les mer her…

Personjuss
<>

Personjuss

Les mer her…

TA KONTAKT