FORRETNINGSJUSS

Vi bistår små, mellomstore og større virksomheter med både rådgivning, forhandlinger og tvisteløsning innenfor følgende juridiske fagfelt:

 • Kontraktsrett, herunder også internasjonale avtaler
 • Selskapsrett, herunder selskapsetablering, aksjonæravtaler, fusjon/fisjon og kapitalforhøyelse
 • Kjøp og salg av virksomheter, herunder eiendomsselskaper
 • Skatt og avgift
 • Konkurs/insolvens
 • Restrukturering
 • Arbeidsrett, herunder bl.a. nedbemanningsprosesser, personalsaker og varslingssaker
 • Immaterialrett
 • Offentlige anskaffelser
 • Konkurranserett
 • Utleie av næringseiendom
 • Entrepriserett
 • Stiftelser

Våre advokater tar også på seg styreverv i aksjeselskaper og andre foretaksformer

ANDRE FAGOMRÅDER

Forretningsjuss

Forretningsjuss

Les mer her..

Fast eiendom og Landbruk

Fast eiendom og Landbruk

Les mer her…

Personjuss

Personjuss

Les mer her…

TA KONTAKT

  Del siden med andre!